Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bastjänstgöring i VGR

Bastjänstgöring (BT) införs i Sverige 1 juli 2021. I Västra Götalandsregionen (VGR) pågår nu ett intensivt arbete med att göra organisationen redo.

Annons för VGR:s tjänster om bastjänstgöring är publicerad, välkommen med din ansökan!

Till annonsen: Välkommen att söka Bastjänstgöring i Västra Götalandsregionen!

Införande av BT i VGR

Arbetet med BT är en regiongemensam process vilket innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna gemensamt planerar för BT i VGR. Arbetet leds av en regional projektledare tillsammans med den regionövergripande studierektorn för läkare under utbildning och representanter från VGR:s förvaltningar.

BT är en del i en större förändring

Bastjänstgöringen är en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960-talet. Läkarutbildningen kommer att förlängas från att idag vara fem och ett halvt år till att bli en sexårig utbildning. I och med ändringen kommer det att att bli möjligt att ansöka om läkarlegitimation direkt efter läkarexamen. Det innebär att allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare varit obligatorisk för att få läkarlegitimation kommer att tas bort. För den som vill specialisera sig införs istället en obligatorisk bastjänstgöring som blir ett krav för att få genomföra specialisttjänstgöring (ST). Förändringarna gäller för de som påbörjar sin utbildning efter 1 juli 2021. Att ha genomfört AT kommer fortsätta att vara ett krav för dem som påbörjat sin utbildning innan 1 juli 2021.

VGR kommer att erbjuda BT och AT parallellt under kommande år. Enligt nuvarande tidplan kommer VGR fortsätta att driva AT fram till cirka år 2030.

I och med förändringen genomgår läkarutbildningen en EU-anpassning och läkare får en kortare väg till att bli specialist. För den som genomfört sin utbildning utanför Sverige innebär det möjlighet till en mer strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Innehåll och upplägg av BT

Fokus under BT kommer vara på kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen och mängdträning, med en tydlig progression från grundutbildningen. BT kommer att vara dynamisk över tid kring exempelvis antal platser och läkarnas utbildningsbakgrund.

Innehåll och upplägg:

  • BT kommer att vara tydligt målstyrd, i nuläget finns förslag på 18 stycken delmål.
  • BT kommer bara ha två obligatoriska placeringar: en inom akut sjukvård som definieras som verksamheter som handlägger akut sjuka patienter och en inom primärvård. Dessa placeringar skall vara minst tre månader vardera.
  • BT bör innehålla max fyra olika placeringar.
  • BT kommer vara 12 månader i VGR.
  • BT-läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare och en handledare per placering.
  • Efter avslutad BT ansöker läkaren till Socialstyrelsen för att få sitt baskompetensbevis.

Alla detaljer kring BT är ännu inte beslutade, föreskrifter som reglerar bastjänstgöringen ytterligare kommer att komma. Viktiga delar som exempelvis möjlighet till tillgodoräknanden och antalet platser är fortfarande inte bestämda. Mer information om tjänster, upplägg och hur ansökningsprocessen ska gå till i VGR kommer att publiceras löpande.

Joakim Björås

Regional BT-projektledare

Eva Engström

Regionövergripande studierektor AT/BT/ST

Senast uppdaterad: 2021-03-31 09:12